Printer voor digitale instumenten


Deze printer is geschikt voor digitale schuifmaten. Type Impact dot matrix. Incl. AC adapter en kabel. Printermogelijkheden: gemeten waarden, aantal gemeten waarden, gemiddelde, standaard deviatie, min. en max. waarden.

Vorige pagina