ESAB MarathonPac

 ESAB Marathon pac onder de loep (en onze statement verklaard)

 De Nederlandse Metaalindustrie zal zich de komende jaren moeten gaan onderscheiden van de
 lagelonenlanden  door hogere kwaliteit, innovatie, creativiteit, vindingrijkheid en efficiëntie. Zowel bij
 kwaliteit als bij efficiëntie speelt automatisering een grote rol. Het is dan ook niet vreemd dat we een
 ontwikkeling zien waarbij het Midden en Kleinbedrijf zich steeds beter bewust is van de noodzaak van
 automatisering van hun productieproces. De zaagmachine wordt omgebouwd tot volautomaat, de
 ponsmachine wordt voorzien van een coördinatentafeltje, een boormachine met coördinatentafeltje,
 snelverspanende gereedschappen en elke machine wordt voorzien van digitaal meet- of aanslagsysteempje.
 Het zijn tegenwoordig allemaal luttele investeringen en het rendement is daarentegen in verhouding enorm.
 Uiteraard kunnen wij u over al deze kleine automatiseringen veel vertellen maar waarom niet beginnen bij
 de automatisering van het MIG/MAG lasproces ?

                                 

 De Historie

 Het MIG-MAG lassen , ook wel CO2-lassen genoemd , wordt in de praktijk inmiddels al weer  bijna zo´n 50
 jaar toegepast. In het typische elektroden land Nederland werd eind jaren 50, begin jaren 60 van de vorige
 eeuw voorzichtig het Co2 – lassen geïntroduceerd. Na een langzame start heeft dit proces in de jaren 80 en
 90 de andere processen verdrongen en is heden ten dage veruit de meest toegepaste lastechniek. Aan het
 einde van de 20ste eeuw werden veel lasrobots, lasstraten en lasautomaten voorzien van de efficiënte
 Marathon Pac´s. Nu anno 2006 kiezen steeds meer bedrijven om ook hun standaard lasmachine te voorzien
 van deze geldbesparende lasdraadverpakkingen.

 De Techniek

 De Marathon Pac is een milieuvriendelijke verpakking van lasdraden ten behoeve van het MIG-MAG lasproces
 in verpakkingseenheden van 250 en 475 kilogram.
 Elke lasser weet dat van alle storingen en oponthoud bij het CO2-lassen, het in 70 % van de gevallen komt
 door draaddoorvoer( feedabillity ) problemen.

 #A       Draaddoorvoer Problemen door haspelwissel en veranderde omstandigheden

 De problemen vinden met name plaats bij of omstreeks de haspelwissel immers het laatste beetje op de
 haspel is in een veel kleinere diameter op de haspel gespoeld en de draad heeft daardoor veel meer
 torsie/ of spinkracht dan bijvoorbeeld aan het begin van de haspel. Iedereen die thuis zijn verlengkabel wel
 eens oprolt weet hoe groot die spinkracht of torsie op zo´n kabel wel niet is. Bovendien is het gewicht
 van de resterende draad op de haspel veel minder dan aan het begin terwijl de roldruk en de trekkracht
 hetzelfde blijven. Bovendien is het eenvoudig bij het verwisselen van de haspel fouten te maken waardoor
 de nieuwe haspel niet lekker loopt. Soms ook worden de roldruk en de trekkracht van de oude haspel
 op zijn laatst enigszins bijgesteld en geven deze veranderde waarden problemen bij de nieuwe haspel
 met een ander gewicht en torsiespanning. Kortom draadaanvoer problemen, stilstand, gezeur en wat
 belangrijker is :                                    ARBEIDSTIJDVERLIES .

 #B       Arbeidstijdverlies van de haspelwissel               
 
Het verwisselen van een CO2 –draadhaspel vergt in de praktijk zo ongeveer 10 tot 15 minuten al naar
 gelang de omstandigheden. Bij een gemiddeld uurtarief van  € 40,- per uur kost een haspelwissel dus
 tussen de € 6,67 en € 10,- per keer. Alleen al bij de meest gebruikte 250 kilogram Marathon Pac
 bespaart men dus bijna 13 keer ( uitgegaan van 18kg haspels, bij 15kg haspels is dit zelfs bijna 16 keer )
 wisselen ofwel tussen de € 87,- en de  € 130,-.  Let wel dit is per lasser ! . Een praktijkvoorbeeld van een
 bedrijf met 10 lassers die elk 12 kilogram per dag verlassen, bespaart 140 haspelwisselingen per lasser
 per jaar, ofwel alléén aan haspelwisseltijden € 13.000,-

 #C       Draaddoorvoer en Kwaliteit Problemen door Draadtorsie of Spinkracht

 Door CO2-draad op kleine haspels te wikkelen, ontstaat er bij het afwikkelen een behoorlijk grote torsie-
 kracht op de draad waardoor de draad gaat draaien in de toorts. Door de kromming van de draad vanwege
 het wikkelen op de kleine haspels, kan de draad niet altijd volledig zijn torsiespanning kwijt en dan
 ontstaan de gevreesde draadaanvoer problemen. Enerzijds zie je in het smeltbad dat de draad van de ene
 naar de andere kant haspelend uit de contactbuis komt. Bij een grote uitsteeklengtes kan dit zelfs enkele
 millimeters zijn en kan dit direct leiden tot lasfouten. Anderzijds vormt, door de zich opbouwende torsie-
 spanning of spinkracht, de draad in de toorts zich tot een soort kleine spiraalveer. Bij het aanduwen door
 het draad aanvoersysteem van de lasmachine ontstaan startproblemen doordat de tot een spiraalveer
 gevormde lasdraad bij de start inveert om pas bij een grotere weerstand plotseling vooruit te schieten.
 Dit gebeurt ook tijdens het continu lassen ; de tot een spiraalveer gevormde lasdraad veert enigszins in
 en schiet bij een bepaalde verhoogde weerstand in een keer door. Kortom een onregelmatige draad
 uitvoersnelheid. Soms zijn draden te warm op de haspel gewikkeld waardoor de torsiespanning op de
 lasdraad ongekend hoog wordt.
 Zowel de onder #A genoemde veranderde omstandigheden door haspelwissel als ook de haspelende
 draaduitvoer en de onregelmatige draad uitvoersnelheid leveren lasproblemen op en dus stilstand en
 arbeidstijdverlies maar zorgen er ook voor dat de laskwaliteit minder wordt en het spatgedrag van de
 draad aanzienlijk toeneemt. Het verwijderen van lasspatten en naslijpen van slechte lasnaden ofwel
 nabewerking kost tegenwoordig haast meer tijd dan het lassen zelf. 
 Naast de haspelwissel tijdwinst onder #B, kan de stilstand door lasdoorvoer problemen zelfs
 15 % van de netto lastijd bedragen en de arbeidstijdbesparing op nabewerking ook nog eens 20 %
 van de netto lastijd. Een mogelijke tijdwinst van  35 % is toch op zijn minst het bekijken waard.

 #D       Slijtage van toorts-en aanvoerunitonderdelen verminderd

 Door een lagere torsiespanning of spinkracht op de draad bij gebruik van de Marathon Pac vermindert ook
 de slijtage van de doorvoeronderdelen en wordt de koperslijtage van de lasdraad  in toorts en draaddoorvoer
 aanzienlijk beperkt. De ophoping van koperslijpsel in het gehele draad doorvoersysteem leidt op zich al tot
 draaddoorvoer problemen.

 #E       Prettiger en Rustige Arbeidsomgeving

 Vooral bedrijven met meerdere lassers ervaren een veel meer rustige werkplaatsomgeving doordat de lassers
 zich kunnen concentreren op hun kerntaak namelijk het lassen. De haspelwissel en de daarmee gepaard
 gaande lasproblemen wordt als een vervelende en storende factor gezien waardoor veel oponthoud ontstaat.
 Ook de andere werknemers in de werkplaats ervaren minder heisa en gedoe. Kortom de werkplaats is rustiger
 en overzichtelijker hetgeen door iedereen als prettig wordt ervaren.
 Mensen die lekker in hun vel zitten, presteren beter ! .

                                           

 De Clue

 De ESAB Marathonpac zijn 250 kg of 475 kg lasdraadverpakkingen die volgens een speciale technologie
 worden gespoeld. De draad wordt minutieus voorgetordeerd in de Marathon Pac verpakking en komt daardoor
 spanningsarm bijna spanningsloos recht en volmaakt gepositioneerd uit het vat. De voordelen in een notendop :

 Minder Lasproblemen
 Minder Arbeidsverlies
 Minder Stilstand
 Hogere Processtabiliteit
 Hogere Laskwaliteit
 Minder Gedoe
 Betere Arbeidssfeer
 Minder Onderdelenslijtage

 Bel voor meer informatie of de speciale folder over ESAB Marathon Pac  0162–686000

 De ESAB Marathon Pac is ook verkrijgbaar met RVS-Draden, MIGbrasing-Draden, Aluminium-Draden, Gevuldedraden, 
 RVS-Vuldraden, en draden voor OP-lassen.

 De ESAB Marathon Pac kunt u op alle gemechaniseerde processen toepassen maar ook op uw standaard lasmachines.

Weet u dan nog een reden om niet over te schakelen?
  
                                          

Vorige pagina