ESAB Origo Mig C151

OrigoMig C141/C151
Las Machines voor Iedereen      

De ESAB Origo™ Mig C141 and C151 zijn ideale lasmachines voor minder gecompliceerde toepassingen waar de kwaliteit toch van groot belang is. Beide machines zijn stappengeregelde stroombronnen met een ingebouwde draadaanvoer eenheid. Deze lichtgewicht machines zijn perfect voor praktische toepassing op de boerderij, voor reparatiewerk en voor licht productiewerk en andere lichte toepassingen.

MIG welding

De Origo™ Mig C141 and C151 kunnen worden gebruikt zowel met standaard massieve draad en met gasloze gevulde draad.  Ze zijn ontworpen voor het lassen van zowel staal, roestvast staal, aluminium alsook voor mig-solderen. Draad diameters van  0.6 mm en 0.8 mm kunnen worden gebruikt afhankelijk van de geselecteerde machine.

Handig in gebruik

De lasmachines zijn uitgevoerd multi-stappenschakelaar en  potentiometers voor de  draadsnelheid regeling die ervoor zorgen dat de lasparameters eenvoudig kunnen worden ingesteld. De machines zijn ventilator gekoeld en uitgevoerd met een thermische beveiliging.

 

Toorts inclusief   

Elke machine is voorzien van een ergonomisch ontworpen, luchtgekoelde MXL™150v toorts. De MXL™ 150v toorts wordt geleverd met 2.5 m kabel en is onlosmakelijk aan de stroombron bevestigd. Optimale koeling van de toorts zorgt voor een lange standtijd van de zwanenhals en de slijtdelen. Drie verschillende gasmondstukken zijn beschikbaar ; standaard , recht en conisch voor maximale flexibiliteit.

Toepassingen
In en om de boerderij
Garage en auto plaatwerk
Licht constructiewerk
Transportsector
Meubelindustrie           

 

Gemakkelijk polariteit veranderen – draagt er zorg voor dat zowel
standaard massieve draad als gasloze gevulde draad kunnen worden gebruikt.
Eenvoudige lasparameter instelling – lasmachines geschikt
voor iedereen.         
MXLToortsen – ontworpen voor optimaal gemak en flexibiliteit.

Technische data Origo™ Mig C141 Origo™ Mig C151
Primair voltage , V, Hz 230 1ph 50/60 230 1ph 50/60
Zekering, A-traag 10 10
Automatische zekering (MCB)
EN 60898 type D, A
16 16
Toegestane belasting bij    
20% inschakelduur, A 100 150
25% inschakelduur, A 83 -
50% inschakelduur, A - 95
60% inschakelduur, A 54 87
100% inschakelduur, A 42 67
Instelbaar (DC) , A 35 - 130 30 - 150
Open voltage , V 18,7 - 25,1 17,3 - 24,3
Open vermogen , W 75 110
Efficiëntiefactor bij maximale stroom 0,91 0,92
Draad doorvoer snelheid, m/min 2,0 - 14 2,0 - 14
Draad diameter, mm    
Fe, Ss 0,6 - 0,8 0,6 - 0,8
C 0,8 0,8
Al 1,0 1,0
CuSi 0,8 0,8
Voltage stappen 4 7
Smoorspoelen  1 1
Polariteit verandering Ja Ja
Afmetingen  l x b x h, mm 650 x 300 x 550 650 x 300 x 550
Gewicht, kg 25 37,5
Omgevingstemperatuur, °C -10 to +40 -10 to +40
Isolatieklasse  IP 23 IP 23
Toepassingsclassificatie S S

Ordering information
Origo™ Mig C141 (230V 1 ph 50/60 Hz) 0349 311 170
Origo™ Mig C151 (230V 1 ph 50/60 Hz) 0349 311 180
Wielenset ( voor Origo™ Mig C141)        0349 309 073

 

Leveringsomvang:
Origo™ Mig C141/C151; Lastoorts MXL™ 150V 2,5 m (contact tip 0,8) Combinatie draadrol  0,6 - 0,8
3m primaire kabel met stekker, 3m aardekabel met klem, gasslang 1,5 m,  gasflesplateau en kettingsluiting. ( voor Origo™ Mig C141 - als optie).De folder van deze machine als PDF? Klik dan hier

OrigoMig C141/C151
Welding machines for everyone

The ESAB Origo™ Mig C141 and C151 are the ideal
welding machines for the less complex weldingapplication, but where a high quality result is of theuppermost importance. Both are step regulatedwelding power sources with a built-in wire feeder.These low weight units are perfect, practicalsolutions for farmers, repair shops and lightproduction applications.

MIG welding
Origo™ Mig C141 and C151 can be used with both
conventional solid wire and self-shielding cored wire.
They are designed for welding both steel, stainless steel
and aluminum as well as Mig brazing.
Wire diameters 0.6; 0,8 mm or 1,0 mm can be used
depending on work-piece size and material.

Easy to use

The units are equipped with multi-step voltage switches
and potentiometers for wire speed adjusting and easy
setting of the welding parameters.
The units are fan-cooled and equipped with thermal
overload protection.

 

 

 

 


Torch included
Each machine is equipped with the ergonomically
designed, gas-cooled torch, MXL™ 150v. The MXL™ 150v is delivered with a 2.5 m cable and is permanently connected to the power source. Optimum cooling of the torch gives an extended life to the swan neck and the wear parts. Three different version of gas nozzle are available, standard, straight and conical for maximum flexibility.

Applications
Agricultural applications
Auto-repair
Light metal fabrication
Transport
Education
Household and furniture

 

 

Easy change of polarity – allows use with both
conventional solid wire and self-shielding cored wire.
Easy setting of welding parameters - welding
machines for everyone
MXLTorches - designed to provide the utmost in
convenience and versatility

Technical data

Origo™ Mig C141 Origo™ Mig C151
Mains voltage , V, Hz 230 1ph 50/60 230 1ph 50/60
Fuse, A-slow 10 10
Auto fuse (MCB) EN 60898
type D, A
16 16
Permitted load at    
20% duty cycle, A 100 150
25% duty cycle, A 83 -
50% duty cycle, A - 95
60% duty cycle , A 54 87
100% duty cycle , A 42 67
Setting range (DC) , A 35 - 130 30 - 150
Open circuit voltage , V 18,7 - 25,1 17,3 - 24,3
Open circuit power , W 75 110
Power factor at maximum current 0,91 0,92
Wire feed speed, m/min 2,0 - 14 2,0 - 14
Wire diameter, mm    
Fe, Ss 0,6 - 0,8 0,6 - 0,8
C 0,8 0,8
Al 1,0 1,0
CuSi 0,8 0,8
Voltage steps 4 7
Inductance outlets 1 1
Polarity change YES YES
Dimensions l x w x h, mm 650 x 300 x 550 650 x 300 x 550
Weight, kg 25 37,5
Operating temperature, °C -10 to +40 -10 to +40
Enclosure class IP 23 IP 23
Application classification S S

Ordering information
Origo™ Mig C141 (230V 1 ph 50/60 Hz) 0349 311 170
Origo™ Mig C151 (230V 1 ph 50/60 Hz) 0349 311 180
Wheel kit ( for Origo™ Mig C141) 0349 309 073

 

Delivery content:
Origo™ Mig C141/C151; Welding torch MXL™ 150V 2,5 m (contact tip
0,8) assembled feed roller 0,6-0,8
3m mains cable with plug, 3m return cable
with clamp, gas hose 1,5m, shelf for gas
cylinder ( for Origo™ Mig C141 - as option),
attachment chain for gas cylinder, instruction
manual.

Medio 2008

Vorige pagina