Resistance-butt lassen

november 6th, 2007

Gewoonlijk gebruikt voor het verbinden van draden. Uiteinden van de werkstukoppervlakken tegen elkaar plaatsen. Wanneer de lasdruk tussen de twee oppervlakken is opgebouwd, wordt de lasstroom ingeschakeld, de te verbinden oppervlakken worden verhit en de lascyclus zal resulteren in gelijkmatig gestuikt metaal.

Rolnaadlassen

november 6th, 2007

 

Bedoeld voor ondoordringbare metaalplaatnaden. Rolnaadlassen is een continu proces dat gebruik maakt van elektrodewielen op in het algemeen overlappende werkstukken.

Spotlassen

november 6th, 2007

 

Het meest bekende weerstandslasproces. In het algemeen bedoeld voor het lassen van metaalplaat. De las is beperkt tot één of enkele punten en de twee werkstukken overlappen elkaar gewoonlijk. In de regel worden elektrodetips gebruikt.

Weerstandslassen

november 6th, 2007

Bij het weerstandslassen worden metalen verbonden zonder toevoegmateriaal door het toepassen van druk en elektrische stroom op het te lassen gebied. De hoeveelheid warmte hangt af van o.a. de elektrische weerstand ter plaatse van de laszone. Dit is een belangrijke factor van dit lasproces, dat daaraan zijn naam heeft ontleend.

De belangrijkste weerstandslasprocessen zijn:

  • Puntlassen
  • Projectielassen
  • Rolnaadlassen
  • Weerstandstuiklassen
  • Afbrandstuiklassen

TIG lassen (argon arc)

november 6th, 2007

 

TIG-lassen – ook bekend onder de naam argonarc-lassen – kenmerkt zich door het gebruik van een massieve, niet afsmeltende wolfraamelektrode. De elektrode, de boog en het lasbad worden door een inert gas tegen luchtinvloeden beschermd. Eventueel toevoegmateriaal (TIG-staaf of massieve draad) wordt apart aan het lasbad toegevoegd.

Bij het TIG-lassen verkrijgt men buitengewoon schone lassen van zeer hoge kwaliteit. Omdat er geen slak ontstaat is er ook geen gevaar voor slakinsluitingen zodat de uiteindelijke las nauwelijks gereinigd hoeft te worden. TIG-lassen kan voor praktisch alle metalen toegepast worden en het proces leent zich uitstekend voor zowel handmatig- als geautomatiseerd lassen. TIG-lassen wordt veel toegepast bij het lassen van aluminium en roestvaststaal waar de zuiverheid van de las van het hoogste belang is. Het wordt uitgebreid toegepast voor het maken van kwaliteitslassen in de nucleaire-, chemische-, luchtvaart- en voedingsindustrie.

MIG/MAG lassen (gevulde draad)

november 6th, 2007

 

Het lassen met gevulde draden – ook wel FCAW genaamd – is wat betreft bediening en apparatuur nagenoeg gelijk aan het MIG/MAG-lassen. Echter, de lasdraad is niet massief maar gevuld met een laspoeder. De draad begint zijn leven als een platte metalen strip, die eerst in een U-vorm wordt gevouwen en daarna door middel van rollenstelsels wordt dichtgevouwen tot een holle buis. Net als bij het standaard MIG/MAG-lassen, wordt het gevulde draad lasproces beschermd door een gas om het lasbad te vrijwaren van de omgevingslucht. Als het gas apart wordt toegevoerd spreekt men van een gevulde lasdraad met gasbescherming. Als het beschermingsgas wordt verkregen uit decompositie van gasvormende ingrediënten in de poedervulling spreekt men van gasloze gevulde draad. Bij gevulde draad lassen ontstaat een slak op de las, die als extra bescherming van de las tijdens het afkoelen fungeert. Deze slak moet nadien verwijderd worden.

MIG/MAG lassen (massieve draad)

november 6th, 2007

 

Bij het MIG/MAG-lassen – ook wel gasbooglassen genaamd – wordt er een boog onderhouden tussen het uiteinde van een lasdraad en het werkstuk. De boog en het lasbad worden beschermd door een stroom inert of actief gas. Dit proces is geschikt voor de meeste materialen en er is een groot assortiment lasdraden beschikbaar voor veel metaalsoorten. MIG/MAG-lassen is veel productiever dan het elektrodelassen omdat de lasser niet elke keer hoeft te stoppen voor het wisselen van de elektrode. Er is ook minder materiaalverlies omdat bij een elektrode het laatste stuk, de “peuk”, wordt weggegooid. Van elke gekochte kilo elektroden verdwijnt slechts 65% in de las, de rest is afval. Het gebruik van massieve en gevulde lasdraden heeft het rendement verhoogd tot 80 – 95%. MIG/MAG-lassen is een veelzijdig proces waarbij lasmetaal met een hoge snelheid en in alle lasposities kan worden neergesmolten. Dit proces wordt algemeen toegepast in de lichte- en middelzware metaalindustrie en bij het lassen van aluminiumlegeringen. De introductie van het MIG/MAG-lassen met gevulde draad vindt ook steeds meer toepassing in de zware metaalindustrie.

MMA/Elektrodelassen

november 6th, 2007

 

MMA staat bekend onder verschillende namen zoals elektrodelassen, handlassen en elektrisch booglassen. Het is het oudste, maar meest veelzijdige booglasproces.

Een elektrische boog wordt onderhouden tussen het uiteinde van een beklede laselektrode en het werkstuk. Als de afsmeltende metaaldruppels van de elektrode via de boog in het lasbad terechtkomen, worden zij tegen de omgevingsatmosfeer beschermd door gassen die vrijkomen uit de bekleding van de elektrode. De vloeibare slak bedekt het oppervlak van het lasbad en beschermt zodoende het lasmetaal tijdens de stolling tegen de invloed van de omringende lucht. De slak moet na iedere laslaag verwijderd worden. Er bestaan honderden verschillende soorten laselektroden die vaak legeringen bevatten om de duurzaamheid, de sterkte of de taaiheid van de las te verhogen. Dit proces wordt het meest gebruikt voor ferrometalen in de constructie- en scheepsbouw en algemene metaalverwerking. Ondanks de relatieve traagheid van het proces, door het wisselen van elektroden en het verwijderen van de slak, is het nog steeds een van de meest flexibele lasprocessen, vooral daar waar de bereikbaarheid van de lasnaad beperkt is.

oktober 15th, 2007

Vraag, beantwoord en/of discussieer over het zetten van metaal.

oktober 15th, 2007

Vraag, beantwoord en/of discussieer over het zagen van metaal.