Flash Butt lassen

 De aaneen te lassen delen van het werkstuk worden tegen elkaar geplaatst. In de regel is het afbrandstuiklassen onderverdeeld in voorverwarmen, vlamboogvorming en stuiken. Het voorverwarmen wordt uitgevoerd onder een lage lasdruk. Zodra de lasverbinding is opgewarmd, begint de vlamboogvorming en wordt het materiaal aan het oppervlak van de verbinding afgebrand, wat resulteert in een vlak verbindingsoppervlak. Na beëindiging van de vooringestelde boogvorming, neemt het stuiken een aanvang, wat resulteert in een onregelmatige stuikril op het oppervlak van het gestuikte metaal dat bestaat uit gesmolten en geoxideerd materiaal.

Voorbeelden van voor afbrandstuiklassen geschikte onderdelen: assen, kettingen, rails en pijpen.

Leave a Reply